پروانه بهره برداری شرکت توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر برای تولید فناوری اطلاعات و نرم افزار صادر شد وزارت صنعت و معدن و تجارت با صدور پروانه بهره برداری فعالیت نرم افزاری پلتفرم آی دیارا مورد تایید قرار داد با رونق گرفتن کسب و کار الکترونیک و استفاده از صنعت سلامت در سراسر دنیا از راهکارهای نرم افزاری تولید کردن نرم‌افزار به یکی از مشاغل پر جاذبه در حوزه سلامت دیجیتال تبدیل شده است.

مطالب مرتبط

No Comments

Leave a Comment