آدرس شرکت آیدیا

تهران، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی، پلاک 7، مرکز رشد انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور

اطلاعات تماس

نام شرکت: توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر

آدرس ایمیل: support@idia.app