پادکست تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی

گفت و گوی تیم دیابت سنوفی با دکتر عادل جاهد در مورد تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی. این پادکست در سه قسمت تهیه و در اختیار شنوندگان قرار گرفته است و قابل استفاده برای عموم مخاطبان دیابتی می باشد.

تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی بخش اول

تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی بخش دوم

تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی بخش سوم

مطالب مرتبط

1 Comment

Leave a Comment