شرکت توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر (آیدیا) با تایید دبیرخانه کارگروه ارزیابی و موسسات دانش بنیان به شرکت دانش بنیان تبدیل شده و از این پس به عنوان شرکتی دانش بنیان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مطالب مرتبط

No Comments

    Leave a Comment