آیدیا: استارت‌ آپ برتر در ر...

برنامه آیدیا، دستیار هوشمند دیابت، استارت آپ برتر سال 99 در اینوتکس پیج ایران

برنامه آیدیا
معرفی برنامه آیدیا

معرفی برنامه آیدیا توسط متخصص‌های محبوب غدد ایران از جمله دکتر عادل جاهد، دکتر علیرضا استقامتی و دکتر منصور سیاوش دستجردی