پادکست تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی
پادکست تاثیر کرونا بر زندگی...

گفت و گوی تیم دیابت سنوفی با دکتر عادل جاهد در مورد تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی. این پادکست در سه قسمت تهیه و در اختیار شنوندگان قرار گرفته است و قابل استفاده برای عموم مخاطبان دیابتی می باشد. https://idia.app/wp-content/uploads/2020/07/Pod-cast-1-S_1-1.mp4 تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی بخش اول https://idia.app/wp-content/uploads/2020/07/Podcast-02-S_1.mp4 تاثیر کرونا بر زندگی افراد […]

راه‌کارهای مدیریت استرس در...

شیوع کرونا در ایران باعث نگرانی زیادی شد. اما ترس راه‌حل مواجهه با این شرایط نیست. تیم‌های پزشکی توصیه‌های خوبی دارند تا زندگی با کرونا را یاد بگیریم. در این مقاله بیشتر در مورد توصیه‌ها میخوانیم.